9 October 2017

Nieuwe positiepaper: Geestelijke gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen mag geen luxe zijn

Nieuwe positiepaper: Geestelijke gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen mag geen luxe zijn

 

Brussel, 20 oktober – Mental Health Europe (MHE) is zeer bezorgd over de obstakels die migranten en vluchtelingen de toegang tot broodnodige geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning kunnen ontzeggen. Daarbij is MHE bezorgd over de huidige manier waarop de EU met het migrantenvraagstuk omgaat; de Unie is er niet in geslaagd om aan de fundamentele behoeften aan humanitaire hulp en bescherming te voldoen. In haar recentste positiepaper verkent MHE de mensenrechten en de economische en sociale redenen voor het verstrekken van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale hulp aan migranten en vluchtelingen in Europa en waarschuwt ze de lidstaten voor de mogelijke gevolgen van niet-handelen.

 

In 2015 trokken meer dan een miljoen migranten en vluchtelingen naar Europa en sinds januari 2016 zijn er al meer dan 300.000 aangekomen. Veel van hen hebben fysieke en emotionele trauma’s doorstaan, waaronder foltering, het verlies van dierbaren, geweld en uitbuiting. Veel organisaties ter plaatse, waaronder MHE-leden, wijzen de autoriteiten op het verhoogde risico op migranten en vluchtelingen in geestelijke nood, en die nood kan leiden tot geestelijke gezondheidsproblemen als er geen goede steun geboden wordt. Toegang tot geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning zou een prioriteit moeten zijn, geen luxe.

 

Het verstrekken van goede geestelijke gezondheidszorg en het bieden van ondersteuning is essentieel bij het helpen van migranten en vluchtelingen om te integreren in Europa. Indien u geen toegang tot geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning verzekerd wordt, zal dit in de toekomst leiden tot bijkomende uitdagingen in de EU-lidstaten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft erkend dat preventief en vroegtijdig ingrijpen bij geestelijke gezondheidsproblemen op de lange termijn goedkoper is. Naast de voor de hand liggende economische en sociale redenen voor het verlenen van geestelijke gezondheidszorg aan migranten en vluchtelingen, zou de EU ook haar kernwaarden niet mogen vergeten, zoals mensenrechten en vrijheid. “EU-lidstaten moeten eraan worden herinnerd dat alle migranten, ongeacht hun status en nationaliteit, aanspraak moeten kunnen maken op hun fundamentele rechten, met inbegrip van het recht op toegang tot de geestelijke gezondheidszorg,” aldus MHE Voorzitter Nigel Henderson. Het verdriet en de psychologische reacties die migranten en vluchtelingen ervaren als respons op de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, zijn volkomen normaal. Velen kunnen worden ondersteund door sociale interventies terwijl sommigen wellicht uitgebreidere geestelijke gezondheidszorg of ondersteuning nodig hebben. Het is echter van cruciaal belang om te onthouden dat voor een effectieve geestelijke gezondheidszorg, deze cultureel gevoelig, persoonsgericht en toegankelijk moet zijn. “Veel van hen hebben misschien nooit eerder gehoord van geestelijke gezondheid en welzijn, of ze zien het anders of associëren het met een stigma. Ze kunnen angst of andere emoties uiten op manieren die ons niet vertrouwd zijn,” zegt meneer Henderson.

 

De positiepaper pleit voor:

– Een gecoördineerd en op mensenrechten gebaseerd Europees antwoord op de huidige crisis.

– Cultureel passende en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg en hulp voor alle migranten en vluchtelingen ongeacht hun status.

– Geestelijke gezondheidszorg en culturele training voor al het personeel dat in contact komt met migranten en vluchtelingen, zodat ze de mensen met mentale problemen kunnen identificeren, begrijpen en ondersteunen

Stay connected

Get our latest news, personal stories, research articles, and job opportunities.

close